Lugansk Academic Russian Drama Theater named PB Luspekaeva
Playbill for October
SeptemberNovember
06 October at 16:00
07 October at 11:00
по рассказам В.Шукшина
07 October at 16:00
12 October at 17:00
13 October at 16:00
Литературно-музыкальный спектакль
14 October at 11:00
14 October at 16:00
Маленькая комедия в одном действии
19 October at 17:00
20 October at 16:00
комедия - водевиль
21 October at 16:00
Сomedy
26 October at 17:00
28 October at 11:00
драматические сцены
28 October at 16:00